ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (2014-2015)

ΑΠΟΥΣΙΕΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ 4ήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή  της Γ΄ Τάξης για τις 23-03-2014 έως 26-03-2014 στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα στα πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος

Πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ 3ήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή  για τις 06-04-2014 έως 08-04-2014 στην  Δημητσάνα στα πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος

Πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής στην Δημητσάνα