υλικό

 

Κεντρική
το σχολείο
διδάσκοντες
προγράμματα-υλικό
δραστηριότητες
εκδρομές
βιβλιοθήκη
νομοθεσία
επικοινωνία

 

 

erasmus+ ] μαθήματα ] μαθητές ] ΝΑΥΤΙΛΟΣ ] Εργ.Φυσικών Επιστ. ]

 

 

χρήσιμα έντυπα
 και δικαιολογητικά

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599
       
       

 

για το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου εδώ

 

πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας

 

 

κατασκευή ιστότοπου : Στέλιος Καραπιπέρης 2017